Parafrazując znane powiedzenie, można rzecz, że w biznesie pewne są tylko dwie rzeczy: ZUS i US, dlatego też każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą musi mieć wiedzę na temat zobowiązań jakie na nim ciążą w stosunku do tych dwóch instytucji, ich nie dopełnienie może mieć bowiem surowe konsekwencje. Fachowe doradztwo podatkowe (przykład firmy świadczącej takie usługi to – doradztwo podatkowe warszawa bttp) to sprawa dużej wagi, ponieważ w Polsce na przedsiębiorcach ciążą różne obowiązki podatkowe, a wśród nich między innymi:

 

  • VAT – podatek od towarów i usług musi być odprowadzany przez każdą firmę prowadzącą sprzedaż i wystawiającą faktury VAT. To właśnie owe faktury są podstawą do uiszczania podatku, przy czym warto zaznaczyć, że firmy rozliczając ten podatek od należności wynikające z faktur sprzedażowych odliczają VAT z faktur zakupowych i do Urzędu odprowadzają kwotę będącą różnica tych dwóch wartości. Warto także zaznaczyć, że przedsiębiorcy, którzy nie przekraczają zysków na poziomie 200 tysięcy złotych mogą skorzystać z prawa do zwolnienia z odprowadzania podatku VAT, wówczas wystawiane przez nich faktury nie uwzględniają tego podatku, a nawet nie mają obowiązku takiej faktury wystawiać, jednak nie mogą oni także odliczyć sobie VAT za towary zakupione, w prawie polskim obowiązuje zasada, że każdy nowy przedsiębiorca oraz przedsiębiorca, który zarabia mniej niż 200 tys. PLN korzysta ze zwolnienia, chyba, że postanowi inaczej i zgłosi to na druku VAT – R,
  • PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych są zobowiązani odprowadzać do Urzędu Skarbowego wszyscy wspólnicy w spółach cywilnych, jawnych, partnerskich oraz komandytowych, ten rodzaj podatku płacą także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
  • CIT – podatek dochodowy od osób prawnych mają obowiązek odprowadzać spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, będą to zatem spółki z ograniczona odpowiedzialnością, spółki akcyjne oraz holdingi, stowarzyszenia i fundacje,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych – są zobowiązane zapłacić spółki, które podpisują lub zmieniają umowę spółki lub sporządzają umowę sprzedaży.

 

To tylko niektóre podatki, które muszą odprowadzać przedsiębiorstwa, w zależności od prowadzonej działalności mogą ich obciążać jeszcze inne rodzaje podatków, takich jak podatek od nieruchomości, podatek od gruntów, od gier, podatek od środków transportu czy podatek celny, dlatego też wiedza w tym zakresie jest niezwykle ważna.