W marketingu liczy się kreatywność, dlatego też marketingowcy prześcigają się w pomysłach na nowe formy i narzędzia reklamy. Często niewystarczające okazują się tradycyjne – płatne działania, dlatego eksperci od reklamy poszukują form marketingowych, które pozwalałby przekonać klientów do zakupu, ale nie były przez nich traktowane jak reklama.

Niektóre formy „ukrytej reklamy” są zakazane prawnie, jednak istnieją także działania marketingowe, które są jak najbardziej legalne, a mogą przynieść wymierne korzyści firmom, które zdecydują się na ich stosowanie.

TAK! SEO

Dozwoloną i nie sprzeczną z prawem formą reklamy jest pozycjonowanie stron www, czyli prowadzenie działań, które zmierzają do wprowadzenia strony internetowej na pierwsze miejsca w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych na wybrane hasła. Nie są to działania niezgodne z prawem, polegają bowiem na takim dostosowaniu stron internetowych, aby były one zgodne z algorytmami na podstawie, których Google i inne wyszukiwarki prezentują wyniki, dzięki czemu strony zyskują wysokie miejsca.  Działania SEO są bardzo złożone i skomplikowane, ale dają wymierne rezultaty, aby dowiedzieć się więcej na ten temat wystarczy kliknąć – http://brandbay.pl.

NIE! Kryptoreklama

Kryptoreklama to forma reklamy zakazana prawem, polega ona na wręczaniu dziennikarzom i ludziom mediów prezentów lub wynagrodzenia w zamian za podanie przez nich informacji o produkcie lub firmie w tekstach, które na pierwszy rzut oka wydają się obiektywne. Nie oznacza to, że dziennikarze nie mogą pisać o produktach firmy – mogą, tak długo, jak długo nie będą za to pobierać pieniędzy, a w ich tekstach nie będzie perswazyjnych i zachwalających zwrotów.

Pisanie o ofercie firmy w zamian za gratyfikacje możliwe jest jeśli artykuł zostanie oznaczony jako sponsorowany. Dużym problemem jest także działalność influencerów, jeśli ich recenzje nie są obiektywne, a w zamian za produkty firmy czy pieniądze polecają oni na swoich social mediowych kanałach produkty może to zostać potraktowane jako kryptoreklama i jest karalne. Instagram silnie zwalcza kryptoreklamę i chce by posty tego typu także były oznaczone jako sponsorowane.

 

PODSTAWA PRAWNA: Kryptoreklamy zabrania artykuł 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (DZ.U. Nr 5, poz. 24 z pózn. zm.), gdzie zapisano: „nie wolno prowadzić w środkach masowego przekazu ukrytej działalności reklamowej wiążącej się z uzyskaniem korzyści majątkowej bądź osobistej od osoby lub jednostki organizacyjnej zainteresowanej reklamą”.