W świecie naukowym jest wiele czasopism, które są ważne, ale tylko dwa znajdują się na szczycie piramidy: Nature i Science.

galaktyka

Dla naukowców są to dwa szczyty, które górują nad ich światem niczym Mount Everest i K2. Jeżeli komuś uda się opublikować artykuł w jednym z tych czasopism w swoim środowisku urasta do miana bohatera (bohaterki), a po dwóch wpisach staje się już superbohaterem (superbohaterką).

Wśród naukowców trwają dyskusje czy te dwa to faktycznie najwyższe szczyty biorąc pod uwagę jakość artykułów i różne dodatkowe parametry, ale jedno jest bezsporne – Nature i Science są najbardziej rozpoznawalne zarówno w środowisku naukowym jak i pasjonatów nauki.
W poszczególnych dziedzinach nauki są czasami czasopisma ważniejsze dla danej dziedziny, z wyższym „impact factorem”, jednak Nature i Science są ogólno-naukowymi liderami.

Dla osób zainteresowanych nauką strony tych dwóch czasopism mogą być więc bardzo dobrym punktem wyjściowym do analizy najnowszych naukowych osiągnięć, przełomowych wynalazków, odkryć na temat wszechświata, ludzkiej natury, budowy mikroorganizmów czy galaktyk.

Nature.com to strona czasopisma Nature.
Sciencemag.org to strona czasopisma Science.

Przyjemnego czytania.