Niektóre firmy oferują swoje profesjonalne wsparcie związane z postępowaniem przetargowym. Przetargi bowiem są szansą na realizację ciekawym projektów, jednakże samo postępowanie związane z wzięciem w nich udziału, a także z późniejszą ich realizacją wcale do najłatwiejszych nie należy.

W wielu przypadkach wykonawca, który zgłasza chęć wykonania danego zamówienia musi inwestować własne środki, których zamawiający wymaga jako pewnej formy zabezpieczenia. Pierwszą taką sytuacją jest już sam moment startowania w przetargu, kiedy to w wielu przypadkach zamawiający wymaga wniesienia wadium, które ewentualnie później jest zwracane wykonawcy. Analogicznie, gwarancje ubezpieczeniowe mogą wspomagać nie tylko wykonawców, ale i zamawiających, na przykład w kwestii poboru określonej kwoty zaliczki na poczet wykonania jakiegoś zadania. W takim przypadku gwarancje mogą obejmować kwoty, jakie wykłada zamawiający, gdyż tego wymaga realizacja danego projektu, a to oznacza, że może potrzebować on dodatkowego zabezpieczenia.

 

Ubezpieczenie związane z pobraniem przez wykonawcę zaliczki

 

Niektóre zadania takiej zaliczki wymagają. Może to być pewna kwota, jaką zamawiający musi wykonawcy wypłacić, aby ten mógł nabyć jakieś półprodukty, materiały, jakieś zaopatrzenie lub też inne, konieczne do realizacji zlecenia przedmioty. W oczywisty sposób, jest z tym związane pewne ryzyko. Dlatego też gwarancja zwrotu zaliczki daje zamawiającemu dodatkowe zabezpieczenie związane z odpowiednim jej gospodarowaniem. Zabezpieczenie może dotyczyć zwrotu całej kwoty zaliczki lub też jej części. Gwarancja zwrotu zaliczki jest rozwiązaniem szczególnie polecanym w sytuacji, kiedy zaliczka oznacza naprawdę sporą kwotę pieniędzy, ale też przyda się zawsze wtedy, kiedy obawiamy się o jej odpowiednie rozdysponowanie. Takiej gwarancji mogą zamawiającemu udzielić firmy, które specjalizują się w gwarancjach ubezpieczeniowych i przetargowych i to właśnie do takich specjalistów należy się zgłosić.

http://gwarancjeprzetargowe.pl/rodzaje-gwarancji.html